Velg en side

Mini-cex

Til vurdering av legestudent og lege i spesialisering (LIS)

 

Mini-Clinical Evaluation Exercise er et vurderings- og tilbakemeldingsverktøy for medisinstudenters og legers gjennomføring av pasientsamtaler og kliniske undersøkelser, og det kan brukes i både grunnutdanning og spesialistutdanning. Det er en øvelse som er ment å skulle ta bare 10-25 minutter.

Du kan lese mer om vurderingsverktøyet her  https://www.ntnu.no/came/mini-cex

Fyll ut og bestill

    PS! Skjemaet er i format A5 (148x210mm) og en blokk består av 20 stk. skjema med bakpapp.